Dit is het onderwijsprogramma van Master KCW: Management of Cultural Diversity (8L230), jaar van aanvang 2015

Studiejaar 1 
Blok 1 (september 2015 - oktober 2015)
Verplichte vakkenECTS
(880234) Cultural Identity and Diversity (MCD)     6
(880235) MCD Intro Course     6
(880489) Research Skills: Research Interview and Narrative Analysis     3
Tot.
15
Blok 2 (november 2015 - december 2015)
Verplichte vakkenECTS
(880232) Cultural Diversity Management (IC)     6
(880233) Cultural Diversity Policies (IC)     6
(880435) Research Skills: Ethnographic Research     3
Tot.
15
Blok 3 (januari 2016 - maart 2016)
Verplichte vakkenECTS
(800888) Elective course     6
(880495) Masterthesis KCW     3
(880236) MCD Research Practicum     6
Tot.
15
Blok 4 (april 2016 - juli 2016)
Verplichte vakkenECTS
(880495) Masterthesis KCW     15
Tot.
15
Jaartotaal 60 ECTS credits