800092 :Tutoraat CIW
(CIS Tutorial Sessions)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:0 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


drs. C.A.G.M. Donders (coordinator)


Doel van de cursus

  • Informatieverstrekking: met name bij de start van het studiejaar is het heel belangrijk om eerstejaarsstudenten over praktische zaken te kunnen informeren betreffende de studie, het studieprogramma enz.;
  • Signaleringsfunctie: sneller signaleren van studieproblemen en van persoonlijke problemen;
  • Sociale functie; minder anoniem studeren. Er voor zorgen dat de eerstejaars studenten zich thuis voelen op de universiteit.


Inhoud van de cursus

Alle eerstejaars bachelorstudenten krijgen bij het begin van de opleiding een tutor toegewezen. De tutor is een ouderejaars student. Zo'n 8 eerstejaars vormen samen met hun tutor een tutorgroep. In het de eerste semester van het studiejaar staan 12 tutorbijeenkomsten ingeroosterd. In de tutorbijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de studie, plannen, studiegedrag, tentamens voorbereiden. De tutor geeft leiding aan de groep.

De tutor is er om studenten wegwijs te maken binnen de studie, de faculteit, de universiteit, de stad Tilburg en het 'studentenleven' in het algemeen. De tutor heeft ook de taak zoveel mogelijk te motiveren deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals borrels, uit eten gaan etc. De bedoeling hiervan is dat de studenten zich snel thuis voelen binnen de groep en binnen de studie. De tutor fungeert verder als vraagbaak en aanspreekpunt bij problemen. Wanneer een eerstejaars serieuze problemen heeft worden deze ook doorgegeven aan de studieadviseur. De studieadviseur nodigt de betreffende student uit of verwijst hem/haar door naar de studentendecaan of -psycholoog.


Verplicht voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor CIW: Cognitive Science and Artificial Intelligence ( 2017 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014, 2015, 2016 )
  • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
  • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014, 2015, 2016, 2017 )

(08-aug-2017)