800120 :Communicatie in organisaties
(Business Communication)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 3 uur hoor- en werkcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen en individueel paper (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. J. Schaafsma (coordinator)

dr. E. Oversteegen

dr. P.J. van der Wijst


Doel van de cursus

In de meeste profit en non-profit organisaties werken en communiceren mensen in face-to-face of virtuele teams. In het gunstige geval presteren groepen beter dan individuen. In het minder gunstige geval zijn groepen echter minder efficiënt in bijvoorbeeld het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. In deze cursus worden studenten bekend gemaakt met klassieke en recente theorieën uit de communicatie- en organisatiewetenschappen en met sociaalpsychologische inzichten in gedrag en communicatie tussen individuen en in kleine groepen. Doel is om kennis en inzicht in interactieprocessen in taakgerichte groepen te vergroten. 

Na deze cursus zijn studenten in staat om:

  1. Klassieke en recente theorieën rondom samenwerking en communicatie in (taakgerichte) groepen en organisaties te benoemen, te interpreteren, uit te leggen en met elkaar te vergelijken.
  2. Onderzoeksresultaten over samenwerking en communicatie in (taakgerichte) groepen en organisaties te benoemen, te interpreteren, te verklaren en met elkaar te vergelijken.
  3. Op basis van wetenschappelijke bronnen een probleemstelling te formuleren die betrekking heeft op samenwerking en communicatie in (taakgerichte) groepen, hier wetenschappelijke literatuur bij te zoeken, de informatie uit de literatuur te analyseren, te interpreteren, met elkaar in verband te brengen, te evalueren en te bediscussiëren, en op basis hiervan een antwoord te formuleren op de probleemstelling.


Inhoud van de cursus

The first part of the course gives an overview of classic and contemporary organizational communication theories and research. The second part focuses on theories and research related to small group communication. Topics include: interpersonal communication, group processes, group norms and roles, decision-making in groups, computer-mediated communication, conflict in groups, leadership and power, and communication in culturally diverse groups.


Bijzonderheden

Toetsing vindt plaats aan de hand van een individuele opdracht (een paper, 40% van het eindcijfer) en een tentamen (multiple choice, 60% van het eindcijfer). De individuele opdracht (paper) geldt als ingangsvoorwaarde voor het tentamen. Studenten dienen zich aan alle instructies en deadlines rondom de paper te houden en dienen telkens een volledig uitgewerkte versie van de paper in te leveren die voldoet aan de gestelde criteria. De paper is ongeldig wanneer studenten zich niet aan de deadlines of de instructies houden. In dat geval en/of in het geval een onvoldoende is behaald voor de paper, zijn studenten uitgesloten van deelname aan het tentamen. Om het vak te kunnen afronden, dienen studenten een voldoende te behalen voor zowel de paper als het tentamen. 

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Deelname aan hoorcollege 5 (over schrijfvaardigheden) is verplicht, evenals deelname aan de werkcolleges. Studenten die verzuimen deze colleges bij te wonen, worden uitgesloten van deelname aan de individuele opdracht en kunnen daardoor het vak niet afronden. Deelname aan de hoorcolleges is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aanbevolen.
 
Deze cursus maakt deel uit van de blended learning leerlijn Academisch Nederlands. Tijdens de cursus wordt tijdens diverse hoor- en werkcolleges aandacht besteed aan het formuleren van een probleemstelling, het herkennen en construeren van gezonde argumentatie en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Studenten verkrijgen inzicht in het schrijfproces door het schrijven van een paper en het geven, ontvangen en verwerken van feedback.


Verplichte literatuur

  1. Schaafsma, J. (samensteller), Communicatie in organisaties (bundel), Wadsworth/Cengage Learning, 2013, ISBN 978-1-4080-8898-2.
  2. Reader met artikelen (nr. 5400.13-B073) (in dictatenmagazijn)


Verplicht voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
  • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015, 2016, 2017 )

(18-jul-2017)