800140 :ICT en samenleving

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 3 uur hoorcolleges + 14 online contact uren (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Werkstukken en schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. M.M. van Zaanen

prof. dr. J. de Vuyst


Doel van de cursus

Aan het einde van de cursus zullen studenten
  • samenhangen en nieuwe bruggen (en hindernissen) in wat wij tegenwoordig de informatie- en kennismaatschappij noemen, kunnen herkennen en beschrijven;
  • de werking van ICT-instrumenten en -technieken kunnen beschrijven, deze instrumenten en technieken kunnen toepassen en mogelijkheden en onmogelijkheden van deze instrumenten en technieken kunnen identificeren.


Inhoud van de cursus

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van het schrijven van een roman tot het inrichten van een grote organisatie, van het veranderen van een wet tot het vinden van een klusjesman, van het voorspellen van files tot het meten van hartslagritmes: geen enkel terrein in onze maatschappij kan nog zonder ICT.

Deze cursus bestaat uit twee delen die nauw met elkaar verweven zijn. In het ene deel van de cursus gaan we in op de politieke en sociale context, en is de informatie- en kennismaatschappij het onderwerp van de reflectie. Het andere deel concentreert zich op de onderliggende technische aspecten van ICT. Kennis over hoe een computer werkt biedt inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van ICT.


Bijzonderheden

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een schriftelijk tentamen (80%) en individuele opdrachten (20%). Verdere verplichte opdrachten moeten met een voldoende worden afgerond om een voldoende voor het vak te kunnen halen. Deadlines zijn bindend. Het op tijd inleveren van de opdrachten is voorwaarde om het vak succesvol af te kunnen ronden.

Deze cursus maakt deel uit van de blended learning component Automatisering waarin studenten volgens het principe van 'content based learning', geïntegreerd in de cursus, kennis maken en ervaring op doen met het automatiseren en optimaliseren van werkprocessen, waaronder het verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens en resultaten.


Verplichte literatuur

  1. On-line artikelen en slides op Blackboard.


Vereiste voorkennis

Geen


Verplicht voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015 )

(18-jul-2017)