800536 :Statistiek: practicum met SPSS
(Statistics: SPSS Practical)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 hours lectures, 14 x 6 hours individual instruction, weekly 1 hour online feedback (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Computerexam (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. J.P.M. Arts


Doel van de cursus

Het verkrijgen van praktische vaardigheid in het uitvoeren van statistische toetsen met het programma SPSS (Windows-versie).


Inhoud van de cursus

De cursus Statistiek: practicum met spss is een training in het omgaan met het programma SPSS in de Windows-versie. In deel 1 van de cursus worden de voorbereidende handelingsstappen getraind (opbouw data-file, descriptieve analyse); dit eerste deel wordt gevolgd door een tussentoets. De student heeft een voldoende beoordeling nodig voor deze tussentoets om deel te mogen nemen aan het tentamen. De tussentoets geldt als strikte ingangsvoorwaarde voor deelname aan het tentamen.
In deel 2 ligt het accent op het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens, steeds op basis van casussen van onderzoek naar communicatie, gedrag en taal.

De cursus Statistiek: practicum met spss is een zelfstandig onderdeel van de bacheloropleiding en het instroomprogramma, maar wordt parallel geroosterd met de cursus Statistiek: basistechnieken. Het is ten zeerste aan te raden de twee cursussen ook tegelijk te volgen: de relaties tussen de twee cursussen zijn zeer hecht, zowel inhoudelijk als roostertechnisch.


Bijzonderheden


De cursus is verdeeld in 11 modules. Al het cursusmateriaal is beschikbaar via Blackboard en de statistieksite (forum). De docenten raden de studenten ten zeerste aan de modules door te werken volgens het aangeboden rooster (zie Blackboard).
In de hoorcolleges wordt bij het doorwerken van de modules ook dat rooster aangehouden. De studenten kunnen een tutoring afspraak maken met de docent. Daarvoor wordt wekelijks de mogelijkheid geboden. Het is ook mogelijk vragen te stellen via het forum (de statistieksite). Wij hebben de ervaring dat het positief uitpakt als studenten in tweetallen of drietallen werken aan de modules. Plan dan het samenwerkingsmoment in de week dusdanig dat je steeds maximaal profijt hebt van het hoorcollege en de tutoring mogelijkheid. 
De stof mag in zelfstudie doorgewerkt worden. De docenten raden die keuze ten zeerste af, ook wanneer de tussentoets voldoende is beoordeeld. De tussentoets gaat over modules 1 t/m 6 (het eerste deel van de cursus). Wanneer een student kiest voor zelfstudie gaan wij ervan uit dat hij/zij zichzelf nadrukkelijk monitort en zelfs bij geringe twijfel kiest voor bijwonen van de hoorcolleges en maken van tutoringafspraken. Studenten hebben een grote kans op studievertraging wanneer het vak ook na de herkansingen niet voldoende wordt afgerond, dit geldt in het bijzonder voor de premasters.

Het tentamen bestaat uit een toets op de computer (verwerkingsopdrachten op de gegevens van een onderzoekscasus).

Let op: Premasters!

Het behaalde eindcijfer voor deze cursus wordt niet doorgegeven aan bureau examens wanneer de Premaster Instructie Informatievaardigheden niet is gevolgd.

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn Methoden en technieken van onderzoek http://vaardighedenfgw.uvt.nl waarin studenten kennis maken en ervaring opdoen met verschillende methoden van onderzoek doen (survey, experimenteel en kwalitatief onderzoek) en met de beginselen van statistiek waarbij ze data leren ordenen, aanpassen, en analyseren, en waarin ze uiteindelijk een onderzoek uitvoeren van vraagstelling tot en met verslaglegging


Verplichte literatuur

  1. Field, A., discovering Statistics Using SPSS, Fourth Edition, Sage Publications, 2013, ISBN 9781446249178. (you may also use the third edition of this book, but be aware that this edition differs slightly from the 4th)


Aanbevolen literatuur

  1. Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) (2010). Washington, D.C.: American Psychological Association.


Gewenste voorkennis

Methodologie


Verplicht voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014 )


Mogelijk interessant voor

  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen ( 2014 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel ondernemen ( 2014 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel onderzoek ( 2014 )

(18-jul-2017)