800537 :Methodologie 4 ects
(Methodology 4 ects)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 11 lectures of 2 hours, 2 tutorials of 2 hours, 5 online contact hours (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: A written exam (60%), two individual research reports (15% each), and two other individual assignments (each 5%) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:4 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. M.A.A. van Amelsvoort (methodologie.fgw@gmail.com)

dr. N. Kamoen (methodologie.fgw@gmail.com)


Doel van de cursus

 • Studenten kunnen de eigenschappen van experimenteel en niet-experimenteel onderzoek omschrijven.
 • Studenten kunnen de sterktes en zwaktes van verschillende onderzoeksmethoden omschrijven en ze kunnen de juiste methode kiezen om een onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 • Studenten kunnen keuzes in het opzetten van experimenteel onderzoek en niet-experimenteel onderzoek verantwoorden.
 • Studenten kunnen de verschillende variabelen in een onderzoeksontwerp omschrijven in termen van de functie (bijv. onafhankelijke variabele, afhankelijke variabele) en het meetniveau (nominaal, ordinaal, interval, ratio).
 • Studenten kunnen validiteitsproblemen in een studie aanwijzen en oplossen.
 • Studenten zijn bekend met de ethische eisen aan onderzoek doen.


Inhoud van de cursus

Kennis over methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek doen is essentieel als je zelf onderzoek uit wil voeren, maar ook als je onderzoek van anderen op waarde wil schatten. Wetenschappers behoren te weten welke onderzoeksmethoden er zijn en welke methoden het meest passend zijn om een antwoord te krijgen op een bepaalde onderzoeksvraag.

Deze cursus biedt een introductie in de wetenschappelijke onderzoeksmethoden die gebruikt worden om empirisch onderzoek te doen binnen Communicatie- en Informatiewetenschappen. Na een algemene introductie op de eisen aan wetenschappelijk onderzoek besteden we binnen deze cursus aandacht aan experimenteel onderzoek en niet-experimenteel onderzoek (bijv. survey onderzoek, corpusonderzoek en onderzoek waarbij bestaande data worden gebruikt). Dat doen we door klassiek onderzoek te bespreken evenals onderzoek dat binnen ons eigen departement wordt uitgevoerd. 

 


Bijzonderheden

Knowledge of the literature will be tested on the exam (60% of the final grade), which consists of open and multiple choice questions. The skills of framing, reporting, and evaluating research will also be tested in two individual assignments (15% each) that are linked to the course 'Academisch Nederlands': these assignments will be discussed in both courses and the papers will be evaluated on content (for Methodology) and on academic writing (for 'Academisch Nederlands'). The third and fourth assignment are weighted for 5% of the final grade. Students are obliged to attend the work groups in which these assignments are discussed. 

This course requires an active posture. Deadlines are strict. In order to take part in the final examination, students must hand in all assignments in time. To pass the course Methodology, a sufficient grade for the final exam counts as an additional prerequisite. Obviously, students must also obtain a sufficient average grade . 

This course is part of the educational path Methods and techniques of research (http://vaardighedenfgw.uvt.nl/). Therefore, we like to point out that all bachelor and premaster students are to obtain 15 'proefpersoonuren', by taking part in experiments, as a compulsory part of the bachelor CIW and the Premaster trajectories (see the 'OER' athttp://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/oer/fgw/). No later than one month before starting a Master, all 'proefpersoonuren' should be completed. Without meeting this requirement, a diploma and access to the Master program cannot be granted! One can register for participation in experiments at: http://uvt.sona-systems.com/


Verplichte literatuur

 1. The literature for this course is bundled in a reader.
 2. Treadwell, C., Introducing Communication Research. Paths of Inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.


Vereiste voorkennis

none


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015 )

(18-jul-2017)