800905 :Minorvakken 12 ects
(Minor)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:
Studielast:12 ECTS credits


Doel van de cursus

Het doel van de minor is de blik van de student te verbreden door middel van een oriƫntatie op een ander vakgebied. Daarnaast kan de minor richtinggevend zijn voor vervolgopleiding of beroepsperspectieven.


Inhoud van de cursus

Minorprogramma's
Voor alle studenten geldt de verplichting een minorprogramma te volgen van 30 ECTS-credits. De minor bestaat uit een cluster van onderdelen die niet reeds in hun majorprogramma zijn opgenomen. Vakken van andere universiteiten die vergelijkbaar zijn met majorvakken kunnen eveneens niet in een minorprogramma worden opgenomen. Ook taalvaardigheidscursussen kunnen in de regel niet in een minorprogramma worden opgenomen. Daarnaast mag een minorprogramma in beginsel ten hoogste twee propedeutische cursussen van de faculteit, van andere faculteiten binnen de Universiteit van Tilburg, en/of van andere (eventueel buitenlandse) instellingen voor Hoger Onderwijs bevatten. Tenslotte dient het minorprogramma te voldoen aan de geldende criteria van omvang, niveau en cohesie.
Erkende minorprogramma's voor studenten ACW en CIW zijn:
 1. Algemene Cultuurwetenschappen
 2. Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
 3. Human Aspects of Information Technology
 4. Interculturele communicatie
 5. Studies van de multiculturele samenleving
 6. Tekst en Communicatie
 7. Wijsbegeerte
 8. Religie in Samenleving en Cultuur

Deze programma's worden van harte aanbevolen en zijn te vinden in de ESG. Ze zijn samengesteld op coherentie en ter oriƫntatie op een ander vakgebied en kunnen een rol spelen in de keuze voor een vervolgopleiding/beroepsperspectieven. Voor het volgen van deze minorprogramma's is geen toestemming van de Examencommissie nodig.

Vrije minor
Het is mogelijk om zelf een minor samen te stellen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de volgende criteria:
- Kies geen vakken van een andere opleiding die overlappen met vakken in het verplichte curriculum.
- Kies max. voor 12 ECTS-credits aan vakken op eerstejaars niveau.
- Talencursussen van het Talencentrum of van een onderwijsinstelling elders mogen niet als minorvak worden opgenomen, wel als extra vak. Taalvaardigheidscursussen ten behoeve van een buitenlands studieverblijf mogen in specifieke gevallen wel in een minor worden opgenomen
Deze vrije minor dient vooraf aan de Examencommissie ter goedkeuring te worden voorgelegd, middels een speciaal formulier. Dit formulier kun je hier downloaden en dient ingevuld en voorzien van handtekening aan de Examencommissie te worden gestuurd (dus niet per mail!). De Examencommissie toetst op niveau en coherentie. Minorprogramma's waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, dienen aan bovenstaande criteria te voldoen. Goedkeuringsverzoeken voor minorprogramma's die niet aan deze criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen.


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Cognitive Science and Artificial Intelligence ( 2017 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014, 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )

(18-jul-2017)