820130 :Inleiding Interculturele Communicatie (V)
(Introduction to Intercultural Communication)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 7x2 uur hoorcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof. dr. J.M.E. Blommaert

dr. M. Spotti


Doel van de cursus

Doel van de cursus is studenten in grote lijnen in te leiden in het vakgebied van de interculturele communicatie. Onderweg sprokkelen we een aantal fundamentele zaken omtrent communicatie, cultuur, interculturaliteit en maatschappelijke verhoudingen. We leggen de klemtoon op de relatie tussen cultuurverschillen en sociale ongelijkheid, en we bekijken ons object vanuit een diverse reeks benaderingen.


Inhoud van de cursus

Als gevolg van globaliseringspocessen is interculturele communicatie een vanzelfsprekendheid geworden; het is de "normale" communicatievorm, ook al zijn we ons daarvan niet bewust wanneer we ons aan email, skype, Facebook of Twitter zetten (of wanneer we Afrikaanse muziek, reggae of hiphop beluisteren, of Amerikaanse films belijken, of Nintendo spelletjes spelen). Interculturele communicatie is stilletjes in ons alledaagse leven binnegeslopen, en dit vak is er op gericht het bewustzijn inzake deze nieuwe en vitale vorm van communicatie te verhogen. We moeten beginnen met wat afbraakwerk, en sterk verspreide en verankerde ideeën inzake cultuur, identiteit en communicatie omver halen. Daarna bekijken we een aantal essentiële hedendaagse realiteiten en fenomenen - dingen die we onder "superdiversiteit" vatten - om dan geleidelijk naar een meer precies begripskader voor interculturele communicatie te bewegen, een vorm van communicatie waarvoor de meesten onder ons volmaakt geschikt zijn.

Het vak wordt gegeven door middel van behoorlijk interactieve hoorcolleges; vereiste lectuur wordt à la carte via Blackboard aangereikt.

Sessie 1: Algemene inleiding: communicatie, cultuur en samenleving; Sessie 2: Cultuur en globalisatie: de veranderende aard van interculturele communicatie; Sessie 3: cultuur in communicatie, culturen in communicatie; Sessie 4: Cultuur en instituties: asiel en migratie; Sessie 5: Cultuur in actie: narrativiteit; Sessie 6: samenvatting en besluit


Verplichte literatuur

  1. Made available through Blackbaord..


Verplicht voor

  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015 )

(18-jul-2017)