822020 :Toegepaste Cognitieve Psychologie
(Applied Cognitive Psychology)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14x2 uur Hoorcolleges (Collegerooster)
Tentamenvorm: written exam en paper (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. E.J. Krahmer (coördinator)

prof. dr. M.G.J. Swerts


Doel van de cursus

De student heeft na afloop van de cursus inzicht in de cognititie van de mens en de relatie tussen cognitie en communicatie.

Academische vaardigheden

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om:

- wetenschappelijke artikelen op het gebied van cognitiewetenschap te vinden, lezen, analyseren en interpreteren,

- sterke en zwakke punten van verschillende cognitieve onderzoeksmethodes te beoordelen,

- vertalingen te maken van theoretisch cogitief psychologisch onderzoek naar prakitische implicaties van dat onderzoek.

 


Inhoud van de cursus

De menselijke cognitie omvat mentale processen als waarneming, geheugen, redeneren en besluitvorming. Deze processen spelen een centrale rol bij alles wat mensen doen, en vormen daarmee een basis voor de communicatie- en informatiewetenschap. Deze cursus valt globaal in twee delen uiteen. In het eerste deel krijgt de student een inleiding in de cognitiewetenschap; het vakgebied zal worden gedefinieerd, en er wordt een overzicht gegeven van verschillende subthema's die typisch binnen de cognitiewetenschap vallen. We zullen de vraag behandelen hoe visuele perceptie werkt (illusies, gezichtsperceptie, Thatcher illusion, etc), en hoe mensen spraak produceren en waarnemen (McGurk, cocktail party effect, maskering, etc.). Er wordt ook dieper ingegaan op de mentale processen die spelen bij schrijven en lezen, en op aspecten die te maken hebben met geheugen, denken en leren. Tenslotte wil deze cursus ook inzicht verschaffen in noties zoals rationaliteit, en emotie en bewustzijn. In het tweede deel komen een aantal specialistische onderwerpen aan bod, zoals: theory of mind, meta- cognition (feeling of knowing, feeling of learning etc) en deceptie. Met name in het tweede deel van de cursus wordt speciale aandacht besteed aan de invloed van cognitie op verbale en non-verbale communicatie (zoals audiovisuele expressies en lichaamstaal). Tijdens de cursus wordt systematisch aandacht besteed aan het verzamelen, lezen en begrijpen van wetenschappelijke artikelen op het gebied van de cognitie. Bovendien zal de nadruk liggen op de praktische consequenties van inzichten uit de cognitiewetenschap. De opdracht is een literatuurstudie/zoekopdracht waarbij studenten zich verdiepen in een cognitief vraagstuk.


Bijzonderheden

Connection to the labor market: in the course we systematically highlight what the impact of theoretical findings in cognitive science is for applied, real life situations, for the labor market, but also for students personal lives. For example, we discuss how people make decisions, how organizations can rely on these insights to influence decision making, why people frequently make choices that do not make them happy, and to what extent and how this can be remedied.


Verplichte literatuur

 1. Groom, D., & Eysenck, M. (2016).An introduction to applied cognitive psychology (Second edition).Psychology Press, Routledge, New York. ISBN 978-1-138-84013-3.
 2. Plus recente aanvullende artikelen.


Vereiste voorkennis

Geen


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014, 2015, 2016, 2017 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014 )

(27-jul-2017)