822103 :Communicatietheorie (D-vak indien behaald in 2017/2018)
(Communication Theory (D-subject if passed in 2017/2018))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 uur hoorwerkcollege, 2 uur online peer-docent feedback (Collegerooster)
Tentamenvorm: Written exam + 2 individual assignments (see Specifics) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. A.P. Schouten (coördinator)

A.J.P. Verheijen MA

drs. J.M. van der Loo (BL Ned)


Doel van de cursus

Na het succesvol afronden van de cursus…

 • kunnen jullie de oorsprong en ontwikkeling van communicatietheorie en de communicatiewetenschap bespreken;
 • kunnen jullie de voornaamste communicatietheorieën en -modellen uitleggen;
 • zijn jullie in staat om communicatieprocessen met behulp van theorieën en modellen te analyseren;
 • zijn jullie in staat om bestaande communicatietheorieën en -modellen te analyseren en te bekritiseren;
 • kunnen jullie de behandelde communicatietheorieën toepassen in een persoonlijke, relationele, organisatorische, maatschappelijke, en wetenschappelijke context;
 • zijn jullie in staat om wetenschappelijke literatuur op het gebied van de communicatiewetenschap analytisch te lezen, te ontleden en samen te vatten;
 • kunnen jullie een uitgebreide samenvatting schrijven van een wetenschappelijk artikel.


Inhoud van de cursus

In de cursus behandelen we de rol die communicatie speelt in ons dagelijks en zakelijk leven. Communicatietheorieën stellen ons in staat om een veelheid aan gebeurtenissen in ons leven te verklaren. Elke beslissing die we nemen, de media die we consumeren en de sociale relaties die we onderhouden met familie, vrienden, kamergenoten, collega's en partners kan inzichtelijk gemaakt worden met behulp van de communicatiewetenschap. De cursus ‘Communicatietheorie’ geeft een overzicht van de theorieën die gebruikt kunnen worden om deze communicatieprocessen te verklaren. Ook leren we hoe we communicatie op een goede manier toe kunnen passen in dagelijkse interacties met anderen of de media. Allereerst besteden we in de cursus aandacht aan wat communicatie is, en hoe we een communicatieproces kunnen beschrijven. Daarna bespreken we de verschillende deelgebieden van de communicatie. Allereerst behandelen we interpersoonlijke en relationele communicatie, waarin we leren hoe communicatie mede vormt wie we zijn, en hoe we via communicaties relaties onderhouden met anderen. Het tweede deelgebied is de retoriek. Hoe overtuigen we anderen met behulp van communicatie, en hoe kunnen we dit toepassen in reclame en politiek. Het derde deelgebied is de media. We bespreken hoe de media met ons communiceren, hoe wij beïnvloed worden door de media, maar ook hoe wij zelf betekenis geven aan wat we zien. Het laatste deelgebied is de rol van communicatie in de maatschappij als geheel. Hierin bespreken we hoe communicatie en cultuur zijn verweven en hoe communicatie plaatsvindt in grote groepen.


Bijzonderheden

Het cijfer voor het vak bestaat uit twee onderdelen: het tentamen (70%) en twee individuele opdrachten (30%). Het vak communicatietheorie is onderdeel van het vaardighedenonderwijs (zie http://vaardighedenfgw.uvt.nl/). Bij dit vak oefenen we het lezen en begrijpen van wetenschappelijke artikelen en het schrijven van een academische tekst in de vorm van een samenvatting van een wetenschappelijk artikel (het ‘extended abstract’). De eerste opdracht betreft dan ook het schrijven van een samenvatting van een wetenschappelijk artikel. De tweede opdracht betreft het analyseren en vergelijken van het onderzoeksparadigma en de methode van onderzoek van enkele wetenschappelijke artikelen.Verplichte literatuur

 1. West, R. & Turner , L.H., Introducing communication Theory: Analysis and Application, New York: McGraw-Hill, 2014 (5th ed.), ISBN 13:978-007-127634-4.
 2. Aanvullende wetenschappelijke literatuur op Blackboard


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016, 2017 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015, 2016, 2017 )

(29-jan-2018)