822146 :Retorica en argumentatie (T&C)
(Rhetoric and Argumentation)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: hoor- en werkcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard


Doel van de cursus

Argumentatie vormt een belangrijke component van intermenselijke communicatie; het vermogen tot goed argumenteren en analyseren van (andermans) argumentatie is dan ook in ontelbare persoonlijke en professionele omstandigheden een waardevolle vaardigheid. In deze cursus staan argumentatieve teksten, speeches en debatten centraal. Aan het eind van de cursus kent de cursist de geschiedenis van de argumentatieleer en enkele argumentatiemodellen. Hij/zij kan de verschillende argumentatievormen onderscheiden en begrijpt de voorwaarden voor geldige c.q. gezonde argumentatie. Van een willekeurige monologische argumentatieve tekst kan de cursist een analyse maken en vervolgens op grond van die analyse verbeteringen in de argumentatie voorstellen.  De cursist kan ook de invloed van buitentalige contekst (bv de juridische setting, de reclame wereld, de politiek) op argumentatievormen begrijpen en verklaren. De cursist kent de klassieke ideeën over speeches en kan de verschillende speech-vormen analyseren en evalueren. De drempel om zelf een speech te houden wordt tijdens het college geslecht: cursisten speechen als oefening. Tot slot kennen studenten na de cursus de Pragma-dialectische benadering van debatten. Ze kunnen het analysemodel toepassen en op grond daarvan vaststellen waarom en in welke gevallen debatten niet tot een goed eind gebracht kunnen worden. Ook met het houden van een debat wordt tijdens college geoefend.
In feite zijn alle bezigheden in deze cursus, inclusief opdrachten en optredens, er op gericht om de cursist een theoretisch gefundeerd instinct voor (goede en slechte) argumentatie te laten ontwikkelen.


Inhoud van de cursus

Centraal in de cursus staat het leren herkennen, reconstrueren en evalueren van de argumentatiestructuur in verschillende typen mono- en dialogische teksten.

 • Voor de analyse van monologische argumentatie, dat wil zeggen afkomstig van 1 bron, wordt het Toulminmodel gebruikt. Dit model wordt stapsgewijs geïntroduceerd en uitgebreid. Er worden daarbij relaties gelegd tussen de argumentatiestructuur en linguïstische realisering enerzijds, en cognitieve verwerking anderzijds. De toevoeging van evaluatievragen aan het model maakt het verder mogelijk de gehanteerde argumentatie in teksten te evalueren en waar nodig te verbeteren. Drogredeneringen blijken in het algemeen in het model te kunnen worden geanalyseerd als 'slechte' argumentatie. Het gehanteerde analysemodel wordt ingebed in de geschiedenis van de klassieke retorica. 
 • voor speeches gebruiken we een analysemodel dat stamt uit de Griekse oudheid en dat aangevuld wordt met moderne inzichten. Die moderne inzichten worden geillustreerd aan de hand van hedendaagse redevoeringen van politici en acteurs.
 • voor dialogische argumentatie, dat wil zeggen afkomstig van 2 bronnen, zoals in discussies en debatten, wordt de pragma-dialectische argumentatietheorie gebruikt, die naast geldigheid van argumentatieve schema's ook aandacht besteedt aan de discussianten en hun rechten en plichten in het debat.

Om de cursusdoelen te kunnen waarmaken is het nodig om veel voorbeeldmateriaal op het gebied van argumentatieve teksten, speeches en debatten te analyseren. Een deel van de cursus bestaat dan ook uit het doorgronden en zich eigenmaken van de modellen aan de hand van tekstmateriaal. De cursisten kiezen ieder jaar enkele concrete toepassingsgebieden van argumentatie (zoals reclame, rechtspraak of het wetenschappelijk betoog) om nader te bestuderen en te belichten op college.


Bijzonderheden

Deelname aan het college is deels verplicht. Toegangsconditie voor het tentamen wordt gevormd door ofwel deelname aan een debat (gedurende college), ofwel het houden van een korte speech (gedurende college).


Verplichte literatuur

 1. Alle artikelen voor deze cursus worden aangekondigd op Blacboard


Verplicht voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2014 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2014 )
 • Premaster Leraar VHO in Nederlands ( 2015 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014 )

(18-jul-2017)