822154 :Practicum tekstontwerp (T&C)
(Text Design Workshop)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 uur hoor- en werkcollege (mix) plus 1 uur per week online contact (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Tentamen (50%) en dossier met opdrachten (50%) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. R.M.F. Koolen


Doel van de cursus

De cursus beoogt vaardigheden te oefenen in het ontwerp van informatieve teksten. Daarbij worden de volgende doelstellingen onderscheiden:

 • Studenten kunnen theorieën en onderzoek over tekstontwerp beschrijven en uitleggen.
 • Studenten kunnen aan de hand van deze theorieën en dit onderzoek bestaande informatieve teksten analyseren, en zelf planmatig een nieuwe informatieve tekst ontwerpen.
 • Studenten gebruiken de plus- minmethode om bestaande en eigen informatieve teksten te verbeteren (reviseren), en beschrijven dit reflectieproces in een theoretisch gefundeerd verslag.


Inhoud van de cursus

In deze cursus staat het ontwerpen van informatieve teksten centraal, zoals folders, brochures, webteksten, etc. De belangrijkste functie van zulke teksten is dat lezers er iets uit leren. Bijvoorbeeld: hoe werkt een bepaalde gemeentelijke procedure? Welke activiteiten organiseert een centrum voor popmuziek? Vanuit welke filosofie werkt een centrum voor natuurgeneeswijzen? Bij zulke teksten gaat dikwijls van alles mis. Soms blijft de tekst simpelweg ongelezen, en als hij wel wordt gelezen, wordt hij vaak verkeerd begrepen of niet onthouden. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe kan je hier als tekstontwerper op anticiperen? En hoe kan je evalueren of je tekst eigenlijk wel voldoet? Dat zijn de vragen die we in deze cursus centraal stellen.

In het eerste deel van de cursus komt aan de orde hoe het begrijpen van en het leren uit teksten in zijn werk gaat, en hoe je het ontwerp van een tekst zo goed mogelijk op die processen kunt afstemmen. Gaandeweg verschuift de focus naar de ontwerppraktijk. We beginnen met het analyseren van bestaande teksten, waarbij we tekstdoelen, doelgroep en communicatieve context koppelen aan keuzes voor inhoud, structuur en stijl. Ook besteden we aandacht aan aspecten van multimodaliteit (lay-out, afbeeldingen) en aan modellen voor automatische tekstevaluatie. Uiteindelijk ontwerp en evalueer je zelf een informatieve tekst, gerelateerd aan een case uit de beroepspraktijk. 

In de cursus wisselen hoor- en werkcolleges elkaar af. De wetenschappelijke literatuur die wordt besproken, wordt steeds als uitgangspunt genomen bij het analyseren van informatieve teksten uit de dagelijkse praktijk, en uiteindelijk bij het ontwerp van de eigen tekst. Het eindcijfer voor de cursus wordt gebaseerd op: 

 • een schriftelijk tentamen over de besproken literatuur (50%).
 • een theoretisch gefundeerd verslag over de zelf ontworpen informatieve tekst (50%).

Om het vak succesvol af te ronden, moet je op beide onderdelen minimaal een 5,5 scoren. De twee onderdelen kunnen afzonderlijk herkanst worden. 


Verplichte literatuur

 1. Verplichte literatuur beschikbaar via een reader


Gewenste voorkennis

Tekstanalyse (T&C - 822127)


Vereiste voorkennis

Het vak Tekstanalyse (T&C - 822127) is gewenst als voorkennis, maar niet verplicht


Verplicht voor

 • Premaster Leraar VHO in Nederlands ( 2015 )


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2013, 2014 )
 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014, 2015 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014 )

(18-jul-2017)