822171 :Inleiding Human Aspects of Information Technology
(Introduction to Human Aspects of Information Technology)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 7 x 2 hours lectures (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: written exam (60%) + individual assignments (40%) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:3 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr.ing. S.C.J. Bakkes (coordinator)


Doel van de cursus

Recente ontwikkelingen in de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zijn gericht op het overbruggen van de kloof tussen mens en computer. In toenemende mate vormen computers onderdeel van onze dagelijkse leefomgeving. In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met moderne computermethoden voor de verwerking van beeld, geluid, en tekst en voor de organisatie van informatie en kennis. Studenten leren de vraag te beantwoorden op welke punten de computer de mens kan ondersteunen in communicatie en in cognitieve taken zoals het herkennen van visuele objecten, het zoeken naar informatie, het opdoen van nieuwe kennis, en het maken van connecties met sociale media.


Inhoud van de cursus

De cursus geeft een overzicht van de technische aspecten van de communicatie-en informatiewetenschappen. Onderwerpen zijn onder meer:
- Data Science & Big Data,
- Human-Computer Interaction,
- Artificial Intelligence (AI),
- Robotics,
- (Applied) Gaming,
- Computational Linguistics & Text Mining.


Bijzonderheden

Het eindcijfer wordt bepaald door een schriftelijk tentamen (60% van het eindcijfer) en individuele opdrachten (40%) van het eindcijfer.
LET OP: CIW-studenten mogen dit vak niet opnemen in hun minor. De cursus is toegankelijk voor alle studenten (geen technische achtergrond nodig).


Verplichte literatuur

  1. Wetenschappelijke artikelen die worden aangekondigd op Blackboard.


Vereiste voorkennis

none


Verplicht voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015, 2016 )

(18-jul-2017)