825228 :Marketingcommunicatie (BDM)
(Marketing-communication (BDM))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Tentamen en groepsopdracht (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. L. Janssen


Doel van de cursus

De cursus is gericht op het bereiken van de volgende leerdoelen:

 • Je bent in staat om de rol van communicatie en hoe deze zich verhoudt tot de andere instrumenten binnen het marketingproces te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • Je bent in staat om de voornaamste verschijningsvormen en strategieën van marketingcommunicatie te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • Je bent in staat om relevant theorieën, modellen en onderzoeksbevindingen over consumentengedrag en attitude en gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • Je bent in staat om kritisch te reflecteren op je kennis over het bovenstaande en deze kennis toe te passen om marketingcommunicatieactiviteiten te analyseren, evalueren en ontwerpen.


  Inhoud van de cursus

  Organisaties zetten communicatie functioneel in om de verkoop van producten en diensten te stimuleren bij diverse doelgroepen. Binnen deze cursus maakt de student kennis met de grondbeginselen van de marketingcommunicatie en de positie van communicatie binnen het marketingproces. De diverse communicatiestrategieën die door commerciële bedrijven en non-profit organisaties worden ingezet om de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van hun product, dienst of merk positief te beïnvloeden, staan daarbij centraal. Aandacht wordt besteed aan de belangrijkste verschijningsvormen van marketingcommunicatie, waaronder reclame, branding, public relations en (electronic) word-of-mouth. Om marketingcommunicatiedoelen effectief te kunnen bereiken zal eveneens inzicht worden geboden in de theorieën en modellen die ten grondslag liggen aan consumentengedrag en (onbewuste) beïnvloeding van attitudes en gedrag door middel van communicatie. Naast de rol van traditionele media binnen de marketingcommunicatie, komt ook de actieve rol van de consument binnen sociale media marketing aan bod, en wordt marketingcommunicatie in een intercultureel perspectief geplaatst.


  Verplichte literatuur

  1. Wordt bekend gemaakt via Blackboard.


  Mogelijk interessant voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2014 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2014 )

(18-jul-2017)