826273 :Design en evaluatie van online teksten(CD/BDM)
(Design and Evaluation of Online Texts (CD/BDM))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 hours lectures (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Paper (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:This course has a maximum capacity of 40 participants. If you filled out the survey you received recently (“selecting master courses CIS Fall semester 2016) you will be enrolled automatically. Other students: see specifics.
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)

No photo available
E.W. Haanschoten MSc

dr. N. Kamoen

dr. M.B.J. Mos


Doel van de cursus

Deze cursus bestaat uit twee delen. De doelen voor deze delen staan hieronder opgesomd.

Structuur en tekstkenmerken van online tekst

  • Studenten kunnen verklaren waarin en waarom online tekst op verschillende punten (verwerking, structuur, productie) afwijkt van offline tekst.
  • Studenten kunnen kritisch reflecteren op bestaand onderzoek waarin de effecten van tekstkenmerken gemeten worden
  • Studenten kunnen gegeven tekstdoelen/functies een beargumenteerde keuze maken voor een onderzoeksdesign voor het meten van effecten van tekstkenmerken (op het gebied van vorm, inhoud, structuur en interactiviteit).
  • Studenten kunnen een eigen onderzoeksvoorstel schriftelijk en mondeling overtuigend presenteren.

Usability/evaluatie van online tekst

  • Studenten zijn in staat een overzicht te geven van de beschikbare methoden voor usabilityonderzoek (hardopdenken, eyetracking, user page review) en kunnen de mogelijkheden en beperkingen van elk van deze methoden benoemen, met voorbeelden illustreren en identificeren in bestaand onderzoek.
  • Studenten kunnen, gegeven een specifieke onderzoeksvraag, een geschikte evaluatiemethode selecteren, uitgaande van het type informatie dat elke methode biedt en van praktische criteria (materiaal, tijd, moeilijkheid van dataverzameling en –analyse).
  • Studenten kunnen onderzoek met evaluatiemethoden voor usabilityonderzoek uitvoeren, analyseren, interpreteren en rapporteren.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit twee colleges per week. In de colleges bespreken we theorieën en onderzoeksliteratuur over de onderwerpen die in de cursus centraal staan (usability / evaluatie van online teksten, structuur en tekstkenmerken van online teksten). Ook oefenen we met het kritisch reflecteren op bestaand onderzoek, het opzetten van nieuw onderzoek(smateriaal) en het rapporteren over onderzoeksresultaten.


Bijzonderheden

This course has a maximum capacity of 40 participants. If you filled out the survey you received recently (selecting master courses CIS Fall semester 2016) you will be enrolled automatically. All other students have to send an e-mail to: mastercoursesCIW@uvt.nl and will be enrolled if places are available.


 1. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven. [This course is taught in Dutch. The other specifics will therefore only be explained in Dutch...].
 2. Er zijn twee toetsonderdelen voor DEOT:
  • Een individuele opdracht (50% van het cijfer) die bestaat uit een onderzoeksvoorstel. Studenten schrijven dit voorstel en lichten het mondeling toe in een pitch ten overstaan van de docenten.
  • Een groepsopdracht (50% van het cijfer) waarin studenten een methodevergelijkend usabilityonderzoek uitvoeren en hierover in een onderzoeksverslag rapporteren.
 3. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de twee toetsonderdelen. Om voor de cursus te kunnen slagen moet dit gemiddelde voldoende zijn én moet het toetsonderdeel dat studenten individueel maken (onderzoeksvoorstel en mondelinge pitch daarvan) voldoende zijn. Alleen de individuele opdracht kan herkanst worden.
 4. Bij deze cursus wordt basiskennis van Methodologie en Statistiek verwacht; er wordt met het programma SPSS gewerkt. Als een student geen ervaring met de programma heeft, is het de eigen verantwoordelijkheid van de student om deze kennis alsnog buiten DEOT om op te doen.
 5. Voor elk college lezen studenten - gemiddeld - 2 a 3 korte artikelen (30 pagina's tekst). Studenten worden verwacht voorbereid op college te verschijnen zodat ze kunnen deelnemen aan de actieve werkvormen (discussies, presentaties).

 


Verplichte literatuur

 1. Referenties naar de te lezen artikelen voor de cursus worden via Blackboard bekend gemaakt. Alle artikelen zijn gratis te downloaden voor TiU-studenten.


Vereiste voorkennis

Geen


Mogelijk interessant voor

 • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016 )
 • Communicatie-Design ( 2015, 2016 )
 • Human aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
 • Data Journalism ( 2015, 2016 )
 • Communication and Information Sciences ( 2015, 2016 )

(18-jul-2017)