880450 :Communication Strategies (BDM/IC)

Algemeen

Voertaal Engels
Werkvorm: 14 x 2 uur hoor-/werkcolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schriftelijk (eind)tentamen: het onderwijsbureau zal twee tentamenkansen inroosteren (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof. dr. J. Schaafsma


Doel van de cursus

Na deze cursus zijn studenten in staat om:

  1. De belangrijkste concepten, theorieƫn en onderzoeksbevindingen rondom beslissingsgedrag in organisaties (op individueel en groepsniveau) te beschrijven, te interpreteren, uit te leggen en met elkaar te vergelijken.
  2. Abstracte en complexe onderzoeksresultaten te beschrijven, kritisch te analyseren, te bediscussiƫren en in eigen en begrijpelijke woorden uit te leggen aan een groter publiek.
  3. Op basis van een kritische beschouwing van theorie en onderzoek, nieuwe onderzoeksvragen te formuleren en deze op begrijpelijke en overtuigende wijze te onderbouwen en te presenteren.


Inhoud van de cursus

In organisaties moeten mensen, in een omgeving waarin steeds meer informatie beschikbaar is, in staat zijn om adequate beslissingen te nemen. Beslissingsprocessen zijn echter complex, en mensen blijken niet altijd in staat om de meest adequate beslissingen te nemen. Bovendien blijkt het niet altijd eenvoudig om genomen beslissingen op effectieve wijze intern dan wel extern te communiceren. In deze cursus worden beslissingsprocessen in kaart gebracht. Daarbij wordt bestudeerd hoe mensen informatie uitwisselen en verwerken, op grond waarvan zij tot beslissingen komen (individueel en in groepen), hoe deze beslissingen worden gecommuniceerd en wat er in deze processen vaak mis gaat.


Bijzonderheden

Deelname aan de werkcolleges is verplicht. Studenten dienen voor elk werkcollege vragen over de te bespreken artikelen aan te leveren. Voor het tentamen en alle opdrachten dient een voldoende behaald te worden. Studenten die de paper moeten herkansen, kunnen voor deze herkansing maximaal een 6 behalen.

(18-jul-2017)