880477 :Social Aspects of New Media (BDM/NMD)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14x2 uur hoorcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: written exam + 2 papers (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


E.A.J. Croes (coordinator)

prof. dr. M.L. Antheunis


Doel van de cursus

  • De student heeft kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën, stromingen en empirische bevindingen met betrekking tot de sociale aspecten van internet;

  • De student een overtuigend betoog schrijven over de opgedane kennis over sociale aspecten van het internet;

  • De student kan met behulp van de opgedane kennis reflecteren op uitingen in de media over sociale aspecten van internet.


Inhoud van de cursus

Internet heeft veel sociale aspecten, denk maar aan het communiceren met vrienden, familie en je partner via whatsapp, Snapchat en sociale netwerksites als Facebook en Instagram. Communiceren via internet kan handig zijn voor communicatie tussen vrienden die niet in de buurt wonen of mensen die je niet zo goed kent, maar het wordt veelvuldig gedaan tussen mensen die elkaar goed kennen en elkaar ook face-to-face spreken. Een ander sociaal aspect is online zelfpresentatie. Via internet hebben mensen veel mogelijkheden om zichzelf te presenteren. We kunnen ook makkelijker (niet altijd beter) impressies vormen van anderen, door even op iemand zijn of haar profiel op Facebook of Instagram te kijken. Of deze impressies kloppen en of we ons accuraat presenteren op internet (bijvoorbeeld op een online datingsite of Snapchat), is een van de vele onderwerpen die tijdens het vak Social Aspects of New Media aan bod komen.

Tijdens het eerste deel zal het communiceren via internet en het kennismaken via internet centraal staan. Hoe anders is het om online te communiceren dan face-to-face? Waarom onthullen we meer persoonlijke informatie online? En in welke mate verschilt dit weer van communiceren via sociale netwerksites? Hoe presenteren we ons via sociale media en hoe vormen anderen impressies van ons via sociale media? In het tweede gedeelte van dit vak staan vriendschappen en relaties centraal. Zijn online vriendschappen van een lagere kwaliteit dan offline vriendschappen? Welke voordelen hebben online vriendschappen? Zijn sociale netwerksites goed of juist slecht voor ons sociale leven? Worden we er sociaal vaardiger van? In dit deel wordt ook ingegaan op de virtuele communities, zoals fanpagina's op Facebook of Instagram maar ook lotgenotengroepen. Tot slot wordt ook de donkere kant van internet besproken, we hebben het onder meer over cyberpesten, trolling en in welke mate internet of sociale media verslavend kan zijn.


Verplichte literatuur

  1. Zie handleiding op blackboard


Vereiste voorkennis

Geen


Verplicht voor

  • Bachelorminor: CIW voor Online Culture ( 2015, 2016, 2017 )


Mogelijk interessant voor

  • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016, 2017 )
  • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
  • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2015 )
  • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )

(23-jan-2018)