880478 :Social Media Marketing (BDM)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14 x 2 uur seminars; pitch bij bedrijf voor de beste groepen (Collegerooster)
Tentamenvorm: written exam, paper, presentation (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Enrollment via Blackboard before start of lectures
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


E.A.J. Croes (coordinator)

dr. L. Janssen


Doel van de cursus

  • De student kan een analytische en kritische evaluatie uitvoeren van communicatiewetenschappelijke literatuur over social media marketing;
  • De student kan kennis van en inzicht in communicatiewetenschappelijke theorieën en empirische bevindingen met betrekking tot social media marketing reproduceren;
  • De student kan een relevante en goed onderbouwde probleemstelling formuleren;
  • De student kan in een helder en bondig wetenschappelijk betoog een probleemstelling beantwoorden op basis van (literatuur)onderzoek;
  • De student heeft de vaardigheden voor het schrijven van een helder en systematisch wetenschappelijk betoog op basis van literatuuronderzoek.
  • De student kan een social media marketing strategie bedenken op basis van een case uit de praktijk.


Inhoud van de cursus

Steeds meer mensen maken dagelijks gebruik van sociale media, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. De populariteit van deze sociale internetapplicaties is de marketeer en de reclamestrateeg niet ontgaan. Bedrijven, reclamebureaus en marketeers zetten tegenwoordig vaak sociale media in als middel om mensen te bereiken, te overtuigen en aan het merk te binden, ook wel social media marketing (SMM) genoemd. Echter, wijken deze sociale media in enkele belangrijke aspecten af van de meer traditionele middelen die in de reclame en marketing worden gebruikt. Hoe kunnen bedrijven sociale media effectief inzetten als reclame/marketinginstrument? Tijdens dit vak gaan we op zoek naar het antwoord op deze vraag. Daarbij gaan we kijken naar de stand van zaken in de wetenschap over deze vorm van marketingcommunicatie. Welke wetenschappelijke kennis is er? Natuurlijk kijken we ook naar de vele onderzoeksvragen die er nog liggen. Enkele van die onderzoeksvragen gaan de studenten in dit vak zelf onderzoeken. Zodoende kunnen we de wetenschappelijke kennis op het gebied van SMM uitbreiden. Tot slot, komen er ook enkele interessante gastsprekers uit de praktijk.

Het vak bestaat uit seminars (ofwel werkcolleges). Deze bijeenkomsten vereisen een gedegen voorbereiding van de student. Tijdens de werkcolleges wordt een grote bijdrage van de student verwacht en er zullen ook opdrachten in groepen moeten worden uitgevoerd.

Enkele onderwerpen van de cursus zijn:
- Motieven van merkgerelateerd gedrag op sociale media
- Interactiviteit en personalisatie in sociale media marketing
- Persuasive intent en sociale invloed
- Social entertainment marketing
- Effecten van social media marketing

Alle bijeenkomsten zijn verplicht (ook de gastcolleges)

De onderdelen voor de toetsing tellen als volgt mee:

Groepsopdracht 25%

Individuele opdracht 30%

Tentamen 45%

 


Bijzonderheden

In dit vak is ook een sterke link met de praktijk. Er komen enkele gastsprekers uit de praktijk. De studenten zullen tijdens de colleges praktijk gerelateerde opdrachten moeten maken en tot slot zullen ze in groepen een social media marketing strategie moeten bedenken op basis van een case uit de praktijk. De drie groepen die het beste scoren, mogen deze strategie gaan pitchen voor het bedrijf zelf.


Alle bijeenkomsten zijn verplicht (ook de gastcolleges)


Verplichte literatuur

  1. Book and scientific articles


Gewenste voorkennis

Social Aspects of New Media; Communicatie en beinvloeding; Online marketing; Marketingcommunicatie


Vereiste voorkennis

Geen


Mogelijk interessant voor

(23-jan-2018)