992253 :Bachelorthesis

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Group and individual sessions (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Bachelorthesis (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:12 ECTS credits
Inschrijving:Via thesiscoördinator
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. A.C.J. de Ruiter (coördinator)

dr. P.K. Varis

N.H.P. Knabben (stagecoördinator)


Doel van de cursus

De bijeenkomsten beogen de student te informeren over de procedures betreffend de BA thesis.


Inhoud van de cursus

Procedure afstuderen bij bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

 

Bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen

De onderstaande planning dient te worden aangehouden zodat de bachelorthesis binnen het lopende collegejaar beoordeeld kan worden.

 

 1. Start (november)

 

Eind oktober organiseert de scriptiecoördinator een voorlichtingsbijeenkomst voor alle derdejaars bachelorstudenten waarin wordt uitgelegd hoe het afstudeerproces zal verlopen. Op basis van deze bijeenkomst benaderen de studenten een begeleider. Indien nodig bespreekt de student met de scriptiecoördinator de keuzes rond een thema. Als een scriptiebegeleider in zee gaat met een van de studenten, dan geeft de student dat door aan de scriptiecoördinator en zet de scriptiebegeleider de gegevens in de begeleidingsdatabase.

 

 1. Opzet (december - januari)

 

De student kiest een onderwerp (in overleg met de eerste begeleider) en begint aan het schrijven van een onderzoeksopzet De student verzamelt en leest relevante literatuur en maakt een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor de bachelorthesis. Dit voorstel wordt besproken met de begeleider.

 

 1. Uitwerking (januari - februari – maart – april)

 

De student voert het onderzoek uit. De begeleider is per mail en eventueel op afspraak beschikbaar voor begeleiding. De student bespreekt hoofdstukken over ‘theoretisch kader’ en ‘methode van onderzoek’ met de begeleider. Deadline: Eerste week van maart inleveren; halverwege maart bespreking concepthoofdstukken.

 

De student vervolgt de uitvoering van het onderzoek. De begeleider is per mail beschikbaar voor begeleiding. Deadline: De student levert in de eerste week van april zijn concepthoofdstukken in; halverwege april bespreking concepthoofdstukken.

 

 

 1. Concept (mei)

 

De volledige conceptthesis wordt ingeleverd. De begeleider voorziet dit concept van commentaar ter verbetering. Deadline: Inleveren eerste week van mei; bespreking binnen twee weken.

 

 1. Verbeteren (mei-juni)

 

De conceptversie wordt aangepast, aangevuld tot de eindversie van de thesis. De

student levert de eindversie in. Inleverdatum in overleg met de begeleider vast te stellen. Denk daarbij ook aan vakantieperiode.

 

 

 1. Afronding/ beoordeling (juli)

 

Begeleider en tweede beoordelaar lezen en beoordelen de eindversie. Begeleider en student evalueren tijdens een eindgesprek het proces en het product.  De student ontvangt de beoordeling in de vorm van een ingevuld beoordelingsschema als ondersteuning van het eindcijfer (zie bijlage voor beoordelingsschema).

 

 1. Organisatorische afronding

 

De eerste beoordelaar stuurt het eindcijfer naar de Centrale Studentenadministratie. Hij informeert de scriptiecoördinator over het beëindigen van het traject, en voert gegevens over afronding en beoordeling in de database in.  

 

Wanneer het cijfer doorgegeven is en alle verplichte bachelorvakken zijn gehaald, maakt de Centrale Studentenadministratie automatisch een diploma. De student hoeft daarvoor geen aanvraag te doen.

 

Via de universiteitsmail ontvangt de student een bericht dat het bachelordiploma behaald is en een uitnodiging voor de diploma-uitreiking (2x per jaar).

 

Als alle cijfers minstens drie weken voor de volgende diploma-uitreiking bij de Centrale Studentenadministratie bekend zijn, ontvangt de student een uitnodiging voor die uitreiking.

Is de uitreiking in september, dan moeten alle cijfers vóór 31 augustus bekend zijn bij de studentenadministratie.

 

De student vult de thesisevaluatie in. En de student maakt drie exemplaren van de definitieve thesis. Hij levert er één in bij de thesisbegeleider, één bij de tweede beoordelaar/lezer c.q. de externe begeleider en één bij de onderwijsservicebalie. Daarnaast levert hij ook een PDF-bestand van de thesis in bij de onderwijsservicebalie en bij de scriptiecoordinator Algemene Cultuurwetenschappen, hetzij op een cd dan wel als attachment bij een e-mail onderwijsbaliebg@uvt.nl;  bachelorscriptie.acw@uvt.nl

 

 

 


Bijzonderheden

Studenten zijn verplicht aanwezig bij bijeenkomsten.


Verplicht voor

 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen ( 2014 )
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2014 )
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel ondernemen ( 2014 )
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel onderzoek ( 2014 )
 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Cognitive Science and Artificial Intelligence ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2013, 2014, 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: Interculturele Communicatie ( 2013, 2014 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 )
 • Online Culture: Art in the Public Sphere ( 2015, 2016, 2017 )
 • Online Culture: Digital Media ( 2015, 2016, 2017 )
 • Online Culture: Global Communication ( 2015, 2016, 2017 )
 • Online Culture: Leraar VHO in Nederlands ( 2015, 2016, 2017 )

(07-sep-2017)